Strandkvarterets Børnehave

Strandkvarterets børnehave er en 70 årig privat institution, normeret til 23 børn

Vores Historie

Østerbros Avis  kunne man læse denne artikel af Line Weldinghom om du kan læse herunder. Siden har Østerbro Avis bragt en ny artikel med mere om vores fortid.

Otto Mallings Gade: En dag for fem år siden, da personalet i Strandkvarterets Børnehave ryddede op, fandt de en gammel lejekontrakt bag et skab.

Den stammede fra 1938, og på den stod navnet Merry Borgen, som viste sig at være børnehavens grundlægger.

Lejekontrakten er det eneste, Strandkvarterets Børnehave, der har hjemme i to stuelejligheder i Otto Mallings Gade, har om sin fortid.

»Ingen kendte børnehavens historie, da jeg kom. Men da vi fandt dokumenter, der viste, hvem der havde oprettet den, var vi nødt til at fejre det,« fortæller Christin Hjelvik, der har arbejdet i børnehaven i 15 år- de sidste ni år som leder.

Gift med viseforfatter

Christin Hjelvik begyndte at grave i historien, og fandt med hjælp fra Frederiksberg Rigsarkiv ud af, at grundlæggeren Merry Borgen i sin tid oprettede børnehaven, der har været selvejende siden 1948, til ubemidlede forældres børn.

Merry kom fra en arbejderfamilie og var gift med den velhavende viseforfatter Johannes Borgen, hvis familie havde Borgens forlag.

I børnehaven, som Merry drev i 25 år, var indskrevet 33 børn, og der var også åbent om lørdagen.

Ville oprette feriekoloni

Udover børnehaven ville Merry oprette en feriekoloni til københavnske børnehavebørn i en ejendom i Jægerspris, som Johannes Borgen ejede.

»Hun giftede sig med en velstillet mand og kunne have været Jægerspris-frue, men hun valgte at være her hver dag- også om lørdagen,« konstaterer Christin Hjelvik om feriekolonien, som det dog aldrig lykkedes Merry at finde økonomiske midler til at realisere.

Hun synes, Merrys kærlighed til børnene skinner igennem i et brev, hun har skrevet til forældrene under en anden feriekoloni i 1957.

»Vi leger dejligt, men jeg må tilstå, at det går hårdt udover fodtøjet (Ole P., Dan, Johnny) og hvem der ellers ikke har træsko, røjsere el. gummisko, for her er skrænter, her lafves huler, graves i grus, kort sagt arbejdes på livet løs med fuld energi og mægtig arbejdsglæde!,« står der blandt andet i brevet.

Samme værdier i dag

I år fylder Strandkvarterets Børnehave 75 år, og i den anledning har børnehavens personale forsøgt at finde ud af mere om Merry. Men det har ikke været let.

»Hun var en beskeden kvinde, der ikke har efterladt eftermægle. Det her var hendes livsværk, og det er nærmest gået i glemmebogen. Det er værd at huske og hylde en kvinde som hende, der var usædvanligt fremadsynet og ønskede at gøre en forskel,« siger Christin Hjelvik.

Børnehavens formand Dorthe Hemmingsen fandt dog frem til en kvinde, der har boet i samme ejendom som Johannes Borgen efter Merrys død.

»Hun fortalte, at Merry havde brændt, levet og åndet for børnehaven,« siger Dorthe Hemmingsen.

Og der er ikke så langt fra Merry til Strandkvartets Børnehave i dag, 75 år senere, mener Christin Hjelvik.

»Hendes værdisæt, kærlighed til børn og sociale engagement kan vi genkende i vores institution. Her er mange ressourcestærke børn, men stadig mangfoldighed. Børnehaven er ikke forbeholdt en bestemt gruppe. Vi har også børn med psykosociale problemer og funktionsnedsættelser, og det er lærerigt og berigende,« fortæller Christin Hjelvik.

Hun tror, Merry ville være stolt af den lille børnehave, der i dag rummer 23 børn, her 75 år efter, hun grundlagde den.

»Hun må sidde et sted og glæde sig over at børnehaven drives i den ånd og kærlighed til børn, som hun ønskede.«