Vores Vision

Vores pædagogiske målsætning tager udgangspunkt i:

 • At barnet er trygt og glad for at være i sin børnehave.
 • At barnet føler sig værdsat og respekteret.
 • At barnet møder gode voksenmodeller, som er kærlige, nærværende, omsorgsfulde og viser, at ord og handling hænger sammen.
 • At barnet lærer at acceptere menneskers forskellighed.
 • At barnet lærer at udtrykke/forholde sig til sine følelser og oplever, at det er i orden at sige til og fra.
 • At barnet lærer at respektere andres grænser, samt oplever sine egne grænser respekteret.
 • At barnet øver sig i at indgå i relationer og øver sig i at læse konflikter verbalt.
 • At barnet lærer sociale færdselsregler.
 • At barnet får mulighed for at udfolde sig i den frie leg, som er børnehavebarnets primære virksomhed.
 • At der er en vekselvirkning mellem barnets frie leg og planlagte aktiviteter. Oplevelser som giver næring og stimuli til barnets fantasi, og leg og udvider barnets begrebsverden.
 • At barnet får afprøvet sine kreative evner.
 • At barnet får et sundt forhold til naturen med respekt for dyr og planter.